Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
 
 
A A A
2020. november 23., hétfő,  Kelemen és Klementína
 
 
Eseménynaptár

Híreink

2020. április 20.
LOCI MEMORIAE
Az emlékezés helyei Mezőberényben

A képernyőn látható kötetben a KÖZÖSSÉG - ÉLMÉNY – TUDÁS című EFOP-3.3.2-16 – 2016 – 00106 sz. projekt Család és helytörténet tehetséggondozó műhelyének keretében 2019. december 18-án az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központban tartott előadások szerkesztett és bővített szövegeit olvashatja. Ezen keresztül szeretnénk betekintést engedni a 2019. szeptemberétől megkezdett munkánkba, amelynek célja, hogy a hely-és családtörténeti kutatás módszereibe való bevezetésen keresztül kibővítsük és gazdagítsuk a mezőberényi oktatási- és művelődési intézmények sokrétű tehetséggondozó munkáját.


A programba a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 16-17 éves korosztályának tanulói, fiatal tehetségei kerültek bevonásra. Külön öröm volt számunkra, hogy bár a program célzottan a mezőberényi helytörténetre koncentrált, a résztvevők többsége nem helybéli fiatal volt, amely mutathatja, hogy Mezőberény gazdag történelme méltán tart érdeklődésre számot a gyakran kárhoztatott mai fiatalok körében is.

A kötetben bemutatásra kerülő témák mindegyike a mezőberényi történelem egy-egy jelentős, sok szempontból mondhatni sorsfordító időszakához kapcsolódik. Közös bennük, hogy mindegyikhez kapcsolódik egy-egy olyan köztéri műalkotás, amely a köznapi teret az emlékezés terévé, egyfajta emlékezethellyé avanzsálja. Ez a tér az adott közösséget emlékezteti az eseményekre, és ezen keresztül kiemeltté teszi a helyiek múltértése, történelemértelmezése szempontjából. Mondhatni ezek is hozzájárulnak a sajátos mezőberényi identitás kialakulásához. Mezőberény történetének megismerése kapcsán ezek az emlékezethelyek kerültek figyelmünk középpontjába.

Célunk az volt, hogy a résztvevő fiatalok ne csak megismerjék Mezőberény történetének egy-egy szeletét, hanem azon is elgondolkozzanak, hogyan hat ez ki saját jelenükre, és hogyan értelmezi azt a helyi közösség a múltban és a jelenben.

Ezt persze az időkeretek figyelembevételével teljes körűen nem lehetett elvégeznünk. A válogatás így természetszerűleg szubjektív, de nem hordoz magában szándékoltan értékítéletet. A kötet reményeink szerint a 2019 őszén megkezdett munkafolyamat adott pillanatának kimerevített képe lesz csupán, nem a záródokumentuma.

A most következő esszékben a projektben résztvevő tanulók egy-egy szabadon választott mezőberényi köztéri műalkotáshoz kapcsolódóan mutatják be a háttérben álló történelmi eseményt, amelynek emléket állít az alkotás, valamint az állítás körülményeinek és a műalkotás bemutatásának, értelmezésének segítségével képet próbálnak alkotni arról, hogyan értelmezi a közösség saját múltját.

A szerkesztő

Loci_Memoriae_borito.jpg

A képre kattintva (koppintva) érhető el a kiadvány.

Add a Facebook-hoz
 
 

Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ
(OPSKK)

Cím: 5650 Mezőberény, Fő út 6.
Tel: (66) 515-553
Fax: (66) 515-550
Honlap: http://opskk.mezobereny.hu
E-mail: opskk@mezobereny.hu
Facebook: www.facebook.com/opskk 

 

Új Széchenyi terv   Magyarország megújul   Közreműködő szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség